Buňka Genetika

31. 10. 2012 | † 17. 08. 2013 | kód autora: Qng

 Buňka

         základní stavební a funkční jednotka organismu, která je schopna samostatného života (existence).

         Věda zabývající se stavbou a funkcí buňky se nazývá cytologie.

 Metabolické enzymy:

CK – kreatinkináza –  sval, srdce ... Infarkt myokardu

 

AST-aspartát-amino-trans-amináza = srdce, játra, sval, mozek, ledviny

        je v cyspoplazmě i mitochondriích

     ...Infarkt myokardu,  žloutenky, alkoholické postižení jater

 

ALT-alanin-amino-trans-amináza = játra – v cytoplazmě ...žloutenky

 

GMT-gama-glutamyl-transferasa = játra – na b.membráně a ukazuje

 na činnost b.membrány ... exkrece žluče, antikoncepce, alkoholu..

 

H-K-ATP-áza – pumpa v parietální buňce žaludku – tvorba HCl

Ca-Mg endo-nukleáza – pumpa ve všech bb – apoptóza

 

Glutationperoxidáza – likvidátor volných kyslík.radikálů

 

Sekreční enzymy

...  trávicí   ...   žravé   ...  

Amyláza-do krev.oběhu ze slinivky a slinných žláz  ...zánět slinivky

               -do střev ze slinivky a slinných žláz ...

                  trávení cukrů 300gr/hod

Lipáza – enzym ze slinivky-  trávení tuků 175g/hod.

Proteazy –(trypsin, pepsin, elastaza)- enzymy žaludku a slinivky

                   trávení bílkovin 300gr/hod

 

 

 

 

 

 

 

Cyklus dělení buněk

Funkce ... jako růst, rozmnožování a dědičnost

           jsou možné jenom dělením buněk

dělení buňky :

-       mitosa – nepřímé (nepohlavní, vzniklé  dceřiné buňky mají stejný počet chromozomů, tj. stejné geny jako mateřská b., potomstvo je stejné, uniformní, plní stejné funkce... mateřská i dceřiné buňky mají 46 chromozomů)

- meiosa - redukční ((pohlavní -vznik zralých pohlavních buněk (tj. spermií a vajíček s 23 chromozomy) ze zárodečných buněk o 46 chromozomů)

              

    

 

 

 

 

 

 

Po oplodnění

se spojí alely spermie+vajíčka a vznikají normální geny---- dvoj-alelové...

tedy také normální chromozomy, které se navíc překříží a vymění si

některé alely

 

 

Pak se chromozomy zdvojí...

   ...a probíhá norm. mitotické dělení 

       buněk zárodku-embrya

 

 

Při mitose se zdvojí (replikuje) DNA

                                       Vzniklé repliky (dceřiné buňky)

                                        obsahují tytéž geny (jejich alely

Chromozóm se při kopírování (replikaci) dělí na dvě vlákna -chromatidy.

Jedna chromatida je identickou kopií druhé chromatidy..

 

 

 

 

 

 


Zobrazit další články tohoto autora

Další články z rubriky skola

Související články

Copyright © 2008-2020 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.